Sposób załatwiania spraw i przyjmowanie klientów

Sposób załatwiania spraw i przyjmowanie klientów

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Service?sId=2023&uId=10194&retUrl=https%3A%2F%2Fcu.wrotapodlasia.pl%2FCU.Public%2FKUP%2FSearch%3FuId%3D10194

Z różnych form pomocy Poradni mogą korzystać:

  • uczniowie szkół mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele,
  • dzieci uczęszczające do przedszkoli, mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele,
  • dzieci nie uczęszczające do przedszkoli, ale zamieszkałe w rejonie działania poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie.

O udzielenie określonej formy pomocy wnioskuje rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, a w przypadku zadań realizowanych na terenie przedszkola/szkoły/placówki wnioskuje ich dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami.

Wizytę w poradni można umówić w następującej w formie:

  • osobiście w kancelarii placówki w godzinach jej pracy.
  • telefonicznie pod nr tel. 85 741 62 35; 518 974 432, po wcześniejszym wpłynięciu wniosku drogą listowną lub e-mailową: ppppbialystok@wp.pl

 

Kancelaria poradni (pok. nr 1) pracuje od poniedziałku do piątku:

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

8.00-16.00

wtorek

8.00-16.00

środa

8.00-16.00

czwartek

8.00-16.00

piątek

8.00-16.00

 

Klient jest umawiany do właściwego specjalisty na najbliższy wolny termin wizyty lub inny, dogodny dla niego, w godzinach pracy poradni.

Sprawy załatwiane są wg kolejności wpływu wniosku.

Druki do pobrania:

  • Zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania
  • Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego
  • Wniosek o badanie
  • Druk zgody na badania słuchu i wzroku i wad postawy
  • Wniosek w sprawie wydania opinii dla ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej*, u którego podejrzewa się występowanie specyficznych trudności w uczeniu się.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-09-26

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-09-26