Pracownicy administracji

Pracownicy administracji

Emilia Mocarska – kierownik kancelarii

Urszula Stankiewicz – pomoc administracyjna

Do zadań pracowników administracyjnych należy:

 • prowadzenie kancelarii i archiwum poradni,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników poradni,
 • przepisywanie opinii i orzeczeń,
 • realizowanie zakupów wyposażenia materialnego poradni,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora poradni stosownie do bieżących potrzeb, sporządzanie statystyk okresowych i rocznych.

Barbara Krasowska – główna księgowa

Do zadań księgowej należy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • prowadzenie gospodarki finansowej,
 • bieżąca analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych innych, będących w dyspozycji jednostki,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-09-26

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-09-26