Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku działa na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ukierunkowuje w wyborze kształcenia i zawodu, a rodziców i nauczycieli wspiera w zakresie wychowywania i kształcenia dzieci. Wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia swoją działalnością obejmuje 10 gmin Powiatu Białostockiego:

-          Choroszcz,

-          Czarna Białostocka,

-          Dobrzyniewo Duże,

-          Gródek,

-          Juchnowiec Kościelny,

-          Michałowo,

-          Supraśl,

-          Tykocin,

-          Wasilków,

-          Zabłudów.

Poradnia oferuje szeroki wachlarz usług w swojej siedzibie:

 • diagnozy i terapie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, rozwoju, zachowaniu;
 • badania predyspozycji zawodowych;
 • diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem dziecięcym lub innymi zaburzeniami rozwoju;
 • diagnoza dyskalkulii, dysleksji, dysgrafii, dysortografii;
 • konsultacja zaburzeń integracji sensorycznej;
 • obserwacje niepokojących objawów u dziecka związanych z nietypowym rozwojem;
 • treningi umiejętności społecznych, pewności siebie, relaksacyjne, słuchowe, zajęcia socjoterapeutyczne;
 • przesiewowe badania w kierunku centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD);
 • porady, konsultacje, warsztaty umiejętności wychowawczych (SzRiW) i inne skierowane do Rodziców, Wychowawców i Opiekunów;
 • sieć współpracy „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u wychowanków”; „Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu”; „Doradztwo zawodowe”.

Ponadto Poradnia prowadzi na terenie placówek usługi w zakresie:

 • przesiewowych badań: logopedycznych i pedagogicznych;
 • dyżurów konsultacyjnych;
 • obserwacji dzieci;
 • interwencji kryzysowej;
 • zajęć warsztatowych skierowanych do dzieci i młodzieży;
 • wykładów i prelekcji skierowanych do rodziców i nauczycieli;
 • działań organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Mocarska

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-08-23