Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.40-43 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

 

Radę Pedagogiczną stanowią:

Dyrektor Anna Małgorzata Sawicka – logopeda

Agnieszka Kulmacz – psycholog

Piotr Marcin Cichocki – psycholog

Dariusz Hapunik- psycholog

Agata Migała-Langkamp – psycholog

Maria Małgorzata Ostrowiecka – logopeda

Katarzyna Pułaska – pedagog

Anna Szwarc – psycholog

Paulina Szczytko-Monach – logopeda

Andrzej Święcicki – psycholog

Anna Krawczuk – psycholog

Anna Wilczyńska – pedagog

Edyta Wysocka-Rutkowska  - pedagog

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-09-26

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2016-09-26